Personlighetstester vid rekrytering- En het potatis och en branschdelare

6 september, 2021

Idag är det vanligt att kandidater ombeds göra olika kompetens- och personlighetstester vid rekryteringsprocesser. Testerna ska visa om kandidaten är lämpad för ett visst jobb. Men vad är det för tester som avses och finns det både för och nackdelar? Så här jobbar vi…

Vilka typer av personlighetstester brukar rekryterare/arbetsgivare använda och vad syftar de till?

I de flesta fall mäter tester antingen problemlösningsförmåga eller personliga egenskaper. I många processer används bådadera. Vid framtagande av kravprofilen listar många arbetsgivare personlighetsdrag eller kompetenser som de anser är önskvärda för den aktuella rollen. Testerna ska sedan visa om kandidaten har de typ av kompetenser och den personlighet som krävs.

Hur stor del har kompetensbaserade tester i helhetsbedömningen och bör de alltid användas?

Frågan är omdiskuterad av såväl kandidater som rekryterare och faktum är att det faktiskt till viss mån är lite av en branschdelare.

Idag pratar man mycket om fördomsfri rekrytering, dvs processer där t.ex. kön, ålder och etnicitet inte har någon betydelse. Detta ska naturligtvis vara en självklarhet men undersökningar visar att den mänskliga faktorn spelar in mer än vi tror. Vi tenderar att ta beslut på magkänsla, anställa personer som liknar oss själva och göra en del subjektiva bedömningar. För att ge alla sökande liknande förutsättningar och för att se individers potential jobbar många bolag flitigt med personlighetstester för att på så sätt göra en mer rättvis bedömning redan i urvalsprocessen.

Hur känner kandidaterna kring kompetensbaserade tester i rekryteringsprocessen?

Kandidatupplevelsen vad gäller personlighetstester vid anställning kan skilja sig åt. Vissa personer gillar tester medan andra vittnar om att de känner en viss oro och ibland även frustration när de ombeds göra  ett test. En del har blivit bortvalda i processer på grund av att testresultaten inte visade ”rätt” trots bra CV och bakgrund.

Till viss mån håller vi på Insight Competence med om kritiken. Det finns en risk att överanvändning av tester tenderar att kategorisera individer i fack. Har man som rekryterare inte rätt utbildning och erfarenhet av att tolka ett test så blir det lätt en alltför enkelsidig bild som målas upp av en person. Det är svårt att skatta sig själv, vilken man gör i personlighetstesterna. Dagsform, trötthet och stress spelar självklart också in i resultaten, inte minst i de test som mäter logik och problemlösningsförmåga.

Hur använder vi på Insight Competence tester i rekryteringsprocessen?

Vi ser tester som ett komplement till CV och intervju. Det är en ytterligare chans för kandidaten att lyfta kompetens och potential. Vi brukar rekommendera tester lite senare i processen när det endast är ett fåtal kandidater kvar. Är det särskilda personlighetsdrag som arbetsgivaren vill att vi tittar extra på är testerna ett ytterligare verktyg att hitta den mest kvalificerade kandidaten. Detsamma gäller när det kommer till att bedöma en individs förmåga att lösa komplexa problem. Vi använder sällan testerna i sig som urval utan väger in resultaten efter att ha bedömt CV och genomfört de strukturerade intervjuer som vi alltid strävar efter att göra.

Hur kan du som kandidat förbereda dig ?

Som kandidat tycker vi inte att du ska oroa dig för eventuella tester vid en rekryteringsprocess. Seriösa rekryteringsbolag ska ge dig en återkoppling efter att du har ombetts genomföra ett test och då få möjlighet att diskutera resultaten och förklara mer. Vi förstår att det skulle kännas bra att kunna öva på denna typ av tester hemma innan man ska göra det skarpt i en rekryteringsprocess. Det finns en del sajter som erbjuder kompetensbaserade tester men många är betalvarianter. Vi har hittat några ställen där man dels kan läsa mera om testen; hur de är uppbyggda, vad som är viktigt att tänka på etc och även få prova att göra mindre delar av begåvningstesten gratis för att få en känsla för vad som förväntas.

Matrigma-test

Abstrakt tänkande

Induktiv slutledningsförmåga

IQ-test

Mensa Provtest

Hos hos på Insight Competence är du i goda händer, både som kund och kandidat.  Vi är certifierade i PAPI, MAP och Matrigma. Vill du veta mer om hur vi jobbar med dessa test är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@insightcompetence.se!

Har du genomgått ett kompetenstest och skall på intervju? Grattis! Läs våra tips på hur du bäst förbereder dig inför arbetsintervjun.

Letar du nytt jobb och är intresserad av att vara med i vår konsultpool kan du läsa mer och ta kontakt med oss här.

Fler nyheter

Genuint intresse gör dig till marknadens bästa säljare

Pohl & Bergholtz i ett nytt avsnitt – Skuldkänslor som chef

Amelia Adamo till Insight Competence