Rekrytering

Vi har lång erfarenhet av och unik förståelse för utmaningarna med att rekrytera inom marknad, media, försäljning och analys. Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd lösning för era behov.

HJÄLP MIG MED REKRYTERING

https://insightcompetence.se/wp-content/uploads/namnlos-design-2021-12-09t111343.608.jpg

Hur kan Insight Competence hjälpa er med rekryteringen?

Vi är experter på rekrytering och bemanning inom marknad, media, försäljning och analys. Då vi själva har en bakgrund inom de roller vi rekryterar till, har vi en unik förståelse för er bransch och era behov. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till kandidaten för att kartlägga nivån av kompetens inom ett specialistområde, samtidigt som vi kan se potential som det kan vara svårt för dig som arbetsgivare att se om det är första gången du tillsätter en specifik roll.

Tack vare vårt starka nätverk av kandidater, våra processer som bygger på kreativ headhunting och search samt vår flexibilitet kring att skräddarsy rekryteringsuppdraget är vi det bästa alternativet för att hjälpa er hitta er nästa stjärna. Läs mera om hur vår rekryteringsprocess går till.

HJÄLP MIG MED REKRYTERING

https://insightcompetence.se/wp-content/uploads/namnlos-design-39-1.jpg

Tydlighet och återkoppling i rekryteringsprocessen

Vi anser att tydlighet och återkoppling inte bara är grunden i en bra rekryteringsprocess, utan även avgörande för employer branding. Om vi får förtroendet att hjälpa er med rekryteringen är vi oerhört noga med att hålla en tät dialog med både er som uppdragsgivare och kandidaterna under processens gång. Alla parter ska känna sig trygga med att de är informerade kring hur processen fortlöper och vad som förväntas av dem i varje steg.

Kontakta Linda Skyllner direkt så kartlägger vi era rekryteringsbehov och hur vi kan hjälpa er på absolut bästa sätt.

Om ni vill läsa mer om Insight Competence rekryteringsprocess kan ni göra det här.

Kontakta Linda Skyllner

På Insight Competence är Linda ansvarig för vår  rekryteringsaffär. Behöver ni rekrytera nya stjärnor till ert team är Linda er tjej! Linda har över 20 års erfarenhet i mediebranschen inom media och marknad.

Läs mer

Tusen tack för all hjälp! Har upplevt samarbetet med Insight Competence och Annelie Odén enkelt, rakt och så himla proffsigt! Superbetyg!

– Malin Rask, Head of Client Lead, Aller Media

Varför anlita en rekryteringsbyrå?

De utmaningar som digitaliseringen och en globaliserad marknad för med sig gör att konkurrensen om kompetenta medarbetare ökar och är extremt tuff inom vissa roller och nischer. Behovet av nya roller uppstår i sådan takt att utbildningen av kompetens inte hinner med efterfrågan på kompetensen.

Det är ingen hemlighet att det är en större utmaning att t.ex. hitta en specialist med SEM-kompetens än en generalist inom försäljning. Därtill är det inte lätt att navigera i de olika nivåerna av specialistkompetens och avgöra vilken nivå som är rätt för en specifik rekrytering.

En ytterligare utmaning vid rekrytering är att den som ska rekrytera inte alltför sällan har en tidspress på sig när det gäller att tillsätta en ny kollega. Detta i kombination med att det kanske också saknas rätt verktyg för att underlätta rekryteringsprocessen gör det ännu mera tidskrävande.

Det finns många faktorer som gör att det i slutändan ofta sparar både tid och pengar att anlita en rekryteringsbyrå som har kunskap och ett nätverk inom den bransch man verkar. Låt oss hjälpa er med det vi är bra på så får ni mera tid till att göra det ni är bäst på – utveckla er verksamhet.

HJÄLP MIG MED REKRYTERING

Rekryteringsprocess

Varje rekrytering är unik och vi förstår att ert behov inte är lik någon annans. Därför använder vi oss av skräddarsydd rekrytering, just för att ert behov skall uppfyllas.

Här nedan kan du ta del av hur vår process kan se ut.

1

Behovsanalys & kravspecifikation

För att hitta en ny medarbetare till en specifik positions krävs en identifiering av behov. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och går tillsammans med er igenom de viktigaste egenskaper, graden av erfarenhet och vilken kompetensbakgrund er nya medarbetare skall uppfylla och skapar därefter en kravspecifikation.

2

Kulturmöte & kartläggning

Att hitta rätt person till rätt plats är viktigt. Ledarskap och företagskultur är en stor och viktig del för att hitta den rätta personen för uppdraget. Därför träffar vi ytterligare en kollega från er organisation för att få bättre förståelse för hur er arbetsplats ser ut. Vi segmenterar marknaden med hjälp av vår gedigna databas och våra nätverk utifrån kravspecifikationen. En annons tas fram som publiceras på vår hemsida samt i våra sociala kanaler. Köpt annonsering i t.ex. branschmagasin kan självklart göras utefter ert behov och vad vi anser är ändamålsenligt.

3

Intervju & kandidatpresentationer

Vi håller kontinuerligt intervjuer med potentiella kandidater och varpå vi identifierat lämpliga kandidater förser vi er med en skriftlig presentation tillsammans med kandidatens CV. Vi har som ambition att presentera två till tre utvalda kandidater per uppdrag.

4

Urval & avslut

Efter överenskommelse om vilka kandidater som går vidare i processen bokar vi in en första intervju mellan er och er potentiella nya medarbetare. Vi ansvarar för referenstagning och vi är även certifierade inom flera personlighets- och kunskapstester som vi kan erbjuda. Efter påskrivna avtal mellan er och er nya medarbetare är vårt uppdrag slutfört och några månader efter påbörjad anställning gör vi alltid en uppföljning. Vi är måna om våra kandidater och kunder och ni kan alltid lita på att vi har ert bästa i åtanke. Era åsikter är viktiga för oss och för att säkerställa kvalitén i vårt arbete skickar vi efter avslutad process ut en kundundersökning för er att fylla i.

5

Fördomsfritt och kompetensbaserat

För oss är fördomsfri rekrytering en självklarhet då vi lever efter devisen att det finns en plats för alla. Detta för oss innebär att varken ålder, kön eller ursprung är av betydelse i våra rekryteringsprocesser. Vi arbetar också efter kompetensbaserad rekrytering där vi ser helheten av bakgrund, kompetens och personlighet.