Insight Competence syn på rekrytering i pandemitider

20 november, 2020

Från den ena veckan till den andra hände det. Företag drog tillbaka sina pågående rekryteringar och arbetsmarknaden stannade av rejält. Covid -19 var ett faktum och få anade nog vidden av de förändringar vi stod inför. Redan mot sommaren 2020 började glädjande nog en del av vakuumet som rått på arbetsmarknaden under pandemins första månader att lätta och många företag vågade börja tänka framåt igen. Men hur har rekryteringsmarknaden förändrats och vilka nya förutsättningar gäller när företag söker personal?

Insight Competence ger dig några spaningar

Behovet av konsulter har ökat
En mix av konsulter och fast anställda ger företag en flexibilitet att skala upp eller ner utifrån
aktuella kompetensbehov. Under pandemin har detta blivit allt än viktigare och vi ser att
behovet ökat rejält. Vi märker också att mer seniora profiler efterfrågas eftersom
distansarbete ställer högre krav på att konsulten är självgående och snabbt kan sätta sig in i
arbetet.

Digitala möten har sina för- och nackdelar
Eftersom hemarbete har blivit ett faktum för många sker numera många arbetsintervjuer via
Skype, Zoom eller Hangouts. En utmaning med dessa möten är hur arbetsgivaren kan
förmedla värdegrund och företagskultur till kandidaten, något som ofta är lättare för
kandidaten att uppfatta om man träffats i ett fysiskt möte.

Att utvecklingen av distansarbete påskyndats p.g.a. pandemin har också sina fördelar, en av
dessa är att rekryteringsprocesserna har kortats ner samt blivit mer strukturerade. Både
kandidater och arbetsgivare verkar ha lättare att frigöra kalendertid för digitala möten vilket
har gjort att det generellt går snabbare från start till sign.

Distansarbete lockar de bästa kandidaterna
Möjligheten att jobba på distans gör att företag kan locka till sig kandidater, med svårfunna
kompetenser, som sitter på annan ort. På välfungerande arbetsplatser kan det öka
effektiviteten då pendling, onödiga möten och arbetsrelaterad stress minskar.

Kandidatupplevelsen- viktigare än någonsin
Digitala rekryteringsprocesser gör det som sagt svårare för en kandidat att få ett grepp om
företagets kultur och arbetsklimat. Vad är det för typ av arbetsplats jag kommer till? Vilka
blir mina kollegor och vilken typ av stöttning kan jag vänta mig? Hur blir det med onboarding
när alla jobbar på distans?

Slutligen, att som fast anställd våga byta arbetsplats under en pandemi kräver ett stort
förtroende för företaget i fråga. Tydlig kommunikation, transparenta processer och
kontinuerlig återkoppling mellan varje delsteg ger ökad möjlighet till en bra
kandidatupplevelse.

Vill du ha mer tips och råd om hur du som företag ska tänka när du rekryterar i dessa tider?
Insight Competence vill vara en trygg och pålitlig rekryteringspartner som kan finnas med
både under och efter pandemin. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Fler nyheter

Så fick Bea Nilsson fast anställning efter tre veckor

Så skriver du ett riktigt bra cv när du ska söka jobb

Personlighetstester vid rekrytering- En het potatis och en branschdelare