Ted Johansson, VD, SF Media

”Rekrytering är alltid en utmaning där matchningen mellan uppdragen och kandidaten är nyckeln till framgång. Insight Competence har hjälpt oss med flera rekryteringar och lyckats väl då man satt sig in ordentligt i vår situation och hur människorna och kulturen faktiskt är – inte bara i teorin, vilket gjort att vi vet att kandidaten kommer att trivas hos oss.  Hög service och god förståelse för vår verksamhet har varit det återkommande temat i vårt gemensamma arbete.”