Sanny Ekstrand, Commercial Director, Discovery Networks Sweden

Våra rekryteringar genom Insight Competence har varit väldigt lyckade. Nyckeln för oss har helt klart varit dialogen och öppenheten till att ta in vår specifika situation och behov. Det har lett till mycket smidiga och samtidigt kvalitativa rekryteringsprocesser.