Karin Törnkvist, Chef Affärskommunikation, TV4 Försäljning

Vi har anlitat Insight Competence vid ett flertal tillfällen, alltid med samma goda resultat! De är professionella, kunniga och har en bred och djup kunskap om vår bransch. De är en trygg och pålitlig representant i våra rekryteringsprocesser, engagerade, effektiva och ambitiösa!