Commercial Community Manager

Vi söker nu en Commercial Community Manager för ett konsultuppdrag till Svenska Spel!

Som Commercial Community Manager har du det operativa ansvaret för alla former av kommunikation för marknadsföring i Sociala Medier. Du får jobba med några av Sveriges starkaste varumärken som t.ex. Triss, Lotto och Keno. I rollen ansvarar du för att utveckla, optimera och implementera kreativa och effektiva kampanjer i sociala medier i ett tvärfunktionellt samarbete med övriga försäljningsavdelningen, externa konsulter och kommunikationsansvariga. Arbetet är operativt inriktat och innefattar allt från brief och utveckling av kampanjkoncept till implementering och kampanjuppföljning. Du jobbar också kontinuerligt med att utveckla våra insatser på sociala medier både i ett varumärkesperspektiv och som en digital försäljningskanal. 

Start: Mitten av oktober t om 6 månader fram – heltid

I CEM-teamet ansvarar du för uttagen i sociala medier utifrån automatiserad triggerstyrd kundbearbetning, kundutvecklingsplan samt kampanjkommunikation.

Arbetsuppgifter:

·        Ansvar för att utifrån befintliga varumärkesstrategier driva och följa upp marknadsföring i företagets sociala medie-plattformar för respektive produktvarumärken.

·        Säkerställa att produktvarumärkenas kommunikation levererar önskade kampanjeffekter genom uppföljning och förbättring genom ex A/B-tester.

·        Planera och genomföra produktvarumärkenas närvaro, kampanjer och aktiviteter i sociala medier i samarbete med Creative Production, kommunikationsansvariga och DMS.

·        Ta fram poster, korra innehåll och publicera inlägg för Svenska Spels produktvarumärken.

·        Föreslå och administrera varumärkes- och kampanjspecifika målgrupper med utgångspunkt både i Svenska Spels kunddatabas och medieplattformarnas egna demografiska och intressebaserade styrningar.

·        På löpande basis följa upp, analysera, utvärdera och justera pågående aktiviteter i sociala medier.

·        Vara taktiskt stöd för marknads- och kommunikationsansvarigas medarbetare vid planering av löpande sociala medier-förvaltning såväl som större kampanjer i sociala medier.

·        Utveckla koncept och aktiviteter för Sociala Medier utifrån befintliga varumärkesstrategier tillsammans med Creative Production och kommunikationsansvariga.

·        Medverka till att uppsatta image- och affärsmål uppnås.

·        Ansvara för att definiera mål och följa upp dessa för våra marknadsinsatser och därigenom säkerställa kostnadseffektivitet, kontinuerligt lärande och ökat genomslag.

·        Ansvara för att samtliga kampanjer för varumärket följer både Svenska Spels marknadsföringsriktlinjer och instruktioner och våra grundvärderingar kopplat till spelansvar.

·        Att självständigt och med hjälp av övriga inom teamen för produktvarumärken och media utveckla, implementera och driva kommunikationsarbetet i linje med beslutade verksamhetsplaner

Ansvar

  • Kostnads- och beställaransvar i samband med kampanjer, försäljnings- och marknadsaktiviteter
  • Fattar självständigt beslut kring formuleringar, uppdateringar och inlägg på de varumärkeskonton som CCM ansvarar för
  • Att fatta beslut kring mindre strukturella justeringar i de sociala medie-plattformar som vi använder
  • Att arbeta självständigt, att hantera relationer och hitta vägen till ett väl fungerande Team
  • Att följa gällande medarbetarprofil, policys, instruktioner och riktlinjer
  • Att följa gällande lagar, policys och regler inom rollen. Vara ett gott föredöme, leva och förespråka värdegrunden i vardagen och därmed bidra till Svenska Spels fortsatta utveckling som ett värdegrundsstyrt företag

I den här rekryteringen samarbetar vi med Insight Competence.

För vidare frågor eller ansökan, kontakta Maria Bergholtz, maria@insightcompetence.se eller 072-37 63 324