Annika Alin, Webbredaktör Discovery Networks

Att ha Insight Competence vid min sida under en pågående rekrytering kändes tryggt. Jag fick uppmuntran under processens alla steg och även efter avslutad rekrytering känner jag ett starkt stöd från Insight Competence. Jag upplever att Insight Competence verkligen brinner för att skapa bra matchningar mellan anställda och arbetsgivare och bryr sig om de inblandade människorna.